Reclamacions de quantitat

LLETRATS ESPECIALITZATS EN RECLAMACIONS DE QUANTITAT

La institució del préstec és una cosa molt antiga i amb una tortuosa història; en tot cas, no hi ha dubte que avui és una eina de creixement econòmic utilitzada per les entitats financeres, encara que no de manera exclusiva. Per desgràcia, sol ser comú que, un cop contret un deute, aquest no pugui ser satisfet de la forma esperada i un gran nombre de creditors hagin d’iniciar una sèrie de procediments que tenen per finalitat poder cobrar les quantitats prestades. Abans d’iniciar un procediment judicial, és molt recomanable intentar arribar a un acord amb el deutor perquè aquest pugui liquidar el deute. Però que aquesta via eviti el pas per un jutjat no vol dir que no s’hagi de dur a terme mitjançant un advocat, ja que el concurs d’un professional del dret garantirà que la reclamació es faci de la millor manera possible. Moltes vegades ia la vista del primer requeriment efectuat per un bufet d’advocats s’aconsegueix conduir el pagament d’una manera extrajudicial i ràpida.

Reclamacions

Amb més raó encara es fa indispensable el concurs d’un advocat en cas que els creditors n’alcen els pagaments i es faci necessari reclamar els imports deguts per vies judicials a fi de reintegrar el patrimoni personal o empresarial. A Vosseler Advocats comptem amb un equip de lletrats especialitzats en reclamacions d’impagats que sabran triar l’estratègia més adequada i conduir de la manera més satisfactòria els procediments de reclamació.

Àrees

– Monitoris i canviaris
– Reclamació i negociació extrajudicial

Oficina Mataró (Barcelona)

Oficina Palma (Balears)