DRET FAMILIAR

EXPERTS EN DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS A MATARÓ

abogados derecho familia mataro

DRET DE FAMÍLIA

– Separacions i divorcis.
– Dissolucions de parelles de fet.
– Mesures provisionals.
– Modificació de mesures.
– Règim econòmic matrimonial.
– Incapacitacions, tuteles i curateles.
– Adopció i guarda de menors.
– Declaració de mort.
– Aliments entre parents.

Oficina Mataró (Barcelona)

Oficina Palma (Balears)