DRET ADMINISTRATIU

LLUITEM PELS VOSTRES DRETS

abogados derecho administrativo en mataro

DRET ADMINISTRATIU GENERAL

– Procediment sancionador
– Responsabilitat patrimonial
– Recurs d’alçada
– Recurs de reposició
– Revisió d’ofici

CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU

– Recurs ordinari
– Suspensió d’actes administratius
– Recurs d’apel·lació i cassació
– Execució de sentències

Oficina Mataró (Barcelona)

Oficina Palma (Balears)