DRET CIVIL

EXPERTS EN DRET CIVIL A MATARÓ

DRET CIVIL

– Reclamacions de quantitat – impagats.
– Desnonaments i reclamació de rendes pendents.
– Danys i perjudicis.
– Propietat.
– Usfruit, ús, habitació i servituds.
– Herències i donacions.
– Contractes de compravenda, arres i permutes.
– Arrendaments.
– Dipòsits, peça, hipoteca i anticresi.
– Comunitats de propietaris.

REQUEREIX ELS SERVEIS D’UN ASSESSOR? CONSULTEU-NOS.

CONTACTA’NS

Oficina Mataró (Barcelona)

Oficina Palma (Balears)